Alapítható-e közhasznú alapítvány, vagy egyesület 2012. január 1. után?

2012. január 1- jétől a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályi háttér megváltozott, két új törvény rendelkezik a civil szervezetekkel kapcsolatos anyagi jogi és eljárásjogi kérdésekről:

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.évi CLXXXI.törvény.

Az új törvényi rendelkezések szerint közhasznú jogállású civil szervezet a törvény hatálybalépését követően nem alapítható, mivel a közhasznú minősítés birtoklásához legalább két éves folyamatos, közhasznú minőségben  folytatott működést támaszt feltételül a törvény. Természetesen ezen időbeli feltételnek  egyetlen bejegyzésre váró, tehát tevékenységet még nem folytató civil szervezet sem felelhet meg.

További fontos változás, hogy a civil szervezetek bejegyzési és változás-bejelentési eljárása, illetve ezen szervezetek nyilvántartása június 30. napjától elektronikus formában történik majd.