• magánszemélyek, gazdasági társaságok kintlévőségeinek behajtására irányuló egyeztető tárgyalások lebonyolítása, egyeztetésen való részvétel, bírósági eljárás megindítása, képviselet ellátása, illetve csőd- és felszámolási eljárás megindítása, az eljárásban történő jogi képviselet
 

További szolgáltatásaink:

Cégalapítás, módosítás (gazdasági társaságok, illetve non-profit szervezetek)
Ingatlan adásvétel
Szerződések, végrendeletek, egyéb okiratok szerkesztése
Polgári jog, peres ügyek
Munkajog
Családjog, házassági bontóperek
Örökösödési ügyek
Büntetőjog
Letétkezelés
Egyéb jogi tanácsadás