A házassági közös vagyon megszűntetését a felek egymás között rendezhetik peren kívül, illetve megegyezés hiányában bírósághoz kell fordulni.

A házasság alatt keletkezett vagyon (ingatlan, ingóságok stb.) a Családjogi törvény 27.§-a szerint 1/2-1/2 arányban a házastársak közös vagyona.

Nem számítanak közös vagyonnak az alábbiak:

a) házasságkötéskor megvolt vagyontárgy,

b) a házasság fennállása alatt öröklés jogcímén szerzett vagy ajándékba kapott vagyontárgy,

c) a személyes használatra szolgáló és szokásos mértékű, illetőleg mennyiségű vagyontárgy,

d) a különvagyon értékén szerzett vagyontárgy.

A házassági közös vagyont a bíróság bármelyik fél kérelmére megszűnteti. A házassági közös vagyon megosztása történhet a bontóperben, illetve külön peres eljárásban. Ingóságok esetén a perben teljes vagyonleltárt kell benyújtani érték megjelölésével. Az ingatlanokról tulajdoni lapot kell csatolni. Amennyiben az értékben a felek nem tudnak megállapodni, úgy a bíróság igazságügyi szakértőt rendel ki.

A közös vagyon összesített értéke után a követelt összeg 6%-ának megfelelő mértékű illetéket kell fizetni perköltségként, ez az illeték a feleket egyenlő arányban terheli, azaz mindkét fél a rá eső perköltséget köteles viselni. Amennyiben a felek a közös tulajdonban álló ingatlant megváltani nem tudják egymástól és a közös értékesítésben sem tudnak megállapodni, úgy a bíróság a legkisebb vételár meghatározásával árverés útján rendeli el a közös tulajdon megszüntetését.