• házastársi közös vagyon körébe tartozó szerződések elkészítése, házasság felbontásával, házastársi közös vagyon megszüntetésével kapcsolatos szerződések megszerkesztése, ellenjegyzése, bontóperekben jogi képviselet ellátása, gyermektartással, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos ügyek lebonyolítása, képviselet bírósági eljárásban

További részletek:

Házassági bontóper
Házassági közös vagyon megszűntetése

 

További szolgáltatásaink:

Cégalapítás, módosítás (gazdasági társaságok, illetve non-profit szervezetek)
Ingatlan adásvétel
Szerződések, végrendeletek, egyéb okiratok szerkesztése
Polgári jog, peres ügyek
Munkajog
Követelések behajtása
Örökösödési ügyek
Büntetőjog
Letétkezelés
Egyéb jogi tanácsadás