• hagyatéki eljárásban való jogi képviselet, illetve végrendeletek, öröklési szerződések és egyéb iratok elkészítése, ellenjegyzése

További szolgáltatásaink:

Cégalapítás, módosítás (gazdasági társaságok, illetve non-profit szervezetek)
Ingatlan adásvétel
Szerződések, végrendeletek, egyéb okiratok szerkesztése
Polgári jog, peres ügyek
Munkajog
Követelések behajtása
Családjog, házassági bontóperek
Büntetőjog
Letétkezelés
Egyéb jogi tanácsadás