A jogellenes munkáltatói munkaviszony megszüntetés esetén jár-e az elmaradt munkabér az új Mt. szerint?

Amennyiben  a munkáltató feltehetően jogellenesen szüntette meg a munkaviszonyt, akkor a munkavállaló AZ Új Mt. (2012.évi I. törvény) 82.§ bekezdésében foglaltak szerint kereset kérelmében csak azt kérheti a munkaügyi bíróságtól, hogy elmaradt jövedelem(munkabér) címén kártérítésre kötelezze a munkáltatót, melynek maximális mértéke a munkavállaló 12 havi távolléti díjának felel meg. Ez a régi Mt.(1992. évi XXII. törvény) szabályozásához képest hátrányosabb helyzetet eredményez a munkavállaló számára, ugyanis a fenti rendelkezés szerint már nem az ítélethozatalig terjedő teljes időre(ami adott esetben több évet is jelenthet) ítélheti meg az elmaradt munkabért a munkaügyi bíróság, illetve nem igényelhető a munkaviszony jogellenes megszüntetése miatti álltalány kártérítés sem. Az új rendelkezés ezen két jogcímen támasztható követelés összevonását és egyben megítélhető mértékének korlátozását eredményezi.