Eddig nem kért adatok kötelező bejelentése a cégbíróság felé!

A 2006. évi V. tv. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény módosítása következtében valamennyi cégnek kötelezettségévé tették a tagok és vezető tisztségviselők születési idejének, helyének és adóazonosító jelének cégbírósági bejelentését, valamint a cégek székhelyének, fióktelepének, telephelyének használatát igazoló, legalább teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtását.

Ezen kötelezettségek teljesítésére a jogszabály 2013. február 1. napját határozta meg végső határidőként (Ctv. 129.§ (2), (3), (4) bekezdés). A fenti törvényi kötelezettséget a társasági szerződés módosításával kell teljesíteni. A fenti adatok külön benyújtása abban az esetben szükséges, amennyiben a fenti határidőig a cégben egyéb változás nem következik be, és nem kerül módosításra más okból a társasági szerződés.