Szabálysértési törvény módosítása

2010. január 1-jétől a 20 ezer forintot meg nem haladó tulajdon elleni szabálysértések ügyében nemcsak a jegyzőhöz, hanem a rendőrséghez is lehet fordulni, ahol a felderítés érdekében a „halaszthatatlan cselekményeket” el kell végezni, és a bejelentést fel kell venni. A jegyzőnek – aki továbbra is szabálysértési hatóság marad a tulajdon elleni szabálysértések körében – több embere lesz, hiszen a településőrrel megerősítve képessé válhat arra, hogy a szabálysértésekben eljárjon.

2010. január 1-jével létrejön a központi szabálysértési nyilvántartás, amelynek célja az eljárás alá vont személy szabálysértési előéletének nyilvántartása. A nyilvántartás létrehozatalával lehetővé válik, hogy az eljárás alá vont személy korábban elkövetett és jogerősen elbírált szabálysértési ügyeit a későbbi eljárásokban a hatóság figyelembe tudja venni. A tulajdon elleni szabálysértések elleni fellépést is segíti az a módosítás, amely a szabálysértési hatóságok illetékességét változtatja meg. A javasolt módosítás szerint a szabálysértések esetén az illetékességet főszabályként az elkövetés helye alapozza meg és nem az elkövető lakhelye.