Az új Ptk. hatálybalépése

Az új polgári törvénykönyv (Ptk., 2009. évi CXX. törvény) két könyve léphet hatályba május elsején, mivel az Országgyűlés változatlan formában ismét elfogadta a Ptk. hatálybalépéséről szóló jogszabályt.

A polgári törvénykönyvnek 2010. május elsején lép életbe az első könyve, az alapelvek, valamint a második könyve, a személyekre, a gondnokságra, a cselekvőképességre, az alapítványokra és a személyiségi jogokra vonatkozó szabályok. A kódex többi része 2011. január 1-jétől lesz hatályos, de van olyan rendelkezés is, amely 2015-től.

Az elfogadott életbeléptetésről és végrehajtásról szóló törvény több tucatnyi más jogszabályt módosít, a fokozatosan életbe lépő polgári törvénykönyvhöz igazít.

Így például számos ponton változnak a polgári perrendtartás, a büntetőeljárás és a büntető törvénykönyv is.

Módosulnak továbbá például a köztisztviselőkről, közjegyzőkről, ügyvédekről szóló törvény, változnak egyes bírósági hatáskörök, a természet védelméről szóló törvények, csakúgy, mint a szerzői joggal, iparjogvédelemmel, örökbefogadással, szülői felügyelettel, kárfelelősséggel vagy örökléssel kapcsolatos szabályok.