A hitellel terhelt ingatlanok eladása

Az ingatlantulajdonos jogosult arra, hogy a hitellel terhelt lakását hirdesse, árulja. Már az ingatlan meghirdetésekor érdemes a banktól beszerezni egy igazolást arról, hogy mekkora a fennálló, aktuális tartozás, annak érdekében, hogy a vevőket az eladó megfelelően tudja tájékoztatni. A bank a kölcsön fedezetére jelzálogjogot vagy önálló zálogjogot, valamint elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztetett be az ingatlanra a kölcsön felvételekor, amit az adásvételi jogügylet lebonyolítása alatt az ingatlantulajdonosnak kötelessége töröltetni.
 
Lehetőség van arra, hogy a vevő által fizetendő vételárból kerüljön sor a kölcsön visszafizetésére. Ilyen esetben ajánlatos a vételár első részletéből visszafizetni a kölcsönt, amit a vevő közvetlenül a bank felé fizet meg a bank által megadott technikai bankszámlaszámra, a lebonyolításra lehetőség van felkérni az adásvételi szerződést készítő ügyvédet. A kölcsön visszafizetését követően a bank rövid időn belül kiállítja a teher törléséről szóló igazolást, amely alapján az törölhető a földhivatalnál, és ezt követően javasolt a fennmaradó vételár megfizetése.
 
Egyedi esetekben lehetőség van arra is, hogy a hitel átterhelésre kerüljön másik, eladó által felajánlott ingatlanra, ezt a bankkal történő megállapodás alapján lehetséges, és ebben az esetben a banki kölcsönszerződés módosítására kerül sor.
 
Előfordulhat olyan eset, hogy a lakást terhelő hitel magasabb, mint a vételár. Ebben az esetben a banktól kérelmezni kell, hogy járuljon hozzá az adásvételhez, amennyiben ahhoz a bank hozzájárul, úgy a vételárat a bank felé kell megfizetni. Tapasztalataink szerint a bankok az értékesítést támogatják, mivel az egyösszegű biztos megtérüléshez érdekük fűződik.