• правовая защита по уголовным делам в следственных органах, судах и пенитенциарных учреждениях

További szolgáltatásaink:

Cégalapítás, módosítás (gazdasági társaságok, illetve non-profit szervezetek)
Ingatlan adásvétel
Szerződések, végrendeletek, egyéb okiratok szerkesztése
Polgári jog, peres ügyek
Munkajog
Követelések behajtása
Családjog, házassági bontóperek
Örökösödési ügyek
Letétkezelés
Egyéb jogi tanácsadás