• товарищество с ограниченной ответственностью ТОО, общество с ограниченной ответственность ООО, полное товарищество, акционерное общество АО, создание прочих организаций, составление уставного договора
  • модификация уставных договоров
  • делопроизводство в Регистрационном суде
  • представительство юридических лиц

További szolgáltatásaink:

Ingatlan adásvétel
Szerződések, végrendeletek, egyéb okiratok szerkesztése
Polgári jog, peres ügyek
Munkajog
Követelések behajtása
Családjog, házassági bontóperek
Örökösödési ügyek
Büntetőjog
Letétkezelés
Egyéb jogi tanácsadás