• составление и скрепление Договоров купли-продажи недвижимости, делопроизводство в Земельном управлении и Налоговом управлении.

További szolgáltatásaink:

Cégalapítás, módosítás (gazdasági társaságok, illetve non-profit szervezetek)
Szerződések, végrendeletek, egyéb okiratok szerkesztése
Polgári jog, peres ügyek
Munkajog
Követelések behajtása
Családjog, házassági bontóperek
Örökösödési ügyek
Büntetőjog
Letétkezelés
Egyéb jogi tanácsadás